Hướng dẫn sử dụng odoo v8

Odoo 8 là phiên bản khá đầy đủ và các rất nhiều apps miễn phí có thể tận dụng được cho nhiều mô hình và quy trình của doanh nghiệp. Dưới đây là tài liệu user guide odoo version 8, phiên bản đầy đủ nhất. Mô tả chi tiết các chức năng của odoo v8 áp dụng vào quy trình thực tế. Được thiết kế theo dạng videos tiếng anh và link ebook-pdf kèm theo.

Nắm vững quy trình odoo v8, sẽ có nền tảng cơ sở để tìm hiểu các version sau đó của Odoo.

ODOO 8 dành cho Window

ODOO 8 dành cho Linux hoặc Ubuntu

Tổng hợp videos hướng dẫn Odoo 8