Odoo Members

Lịch sử phát triển ERP

  • Sự hình thành ban đầu là phục vụ cho sản xuất, về chi phí và tồn kho nguyên vật liệu (MRP: Manufacturing Resource Planning).
  • Sau đó được phát triển thêm quản lý về tài chính và các nguồn lực khác trong doanh nghiệp (ERP: Enterprise Resource Planning).
  • Cũng trong năm 1990, hệ thống tương tác với ngoài doanh nghiệp là CRM (Quản lý mối quan hệ khách hàng) và SCM (Quản lý chuỗi cung ứng) đã hình thành. ERP lên một bước tiến mới là tích hợp CRM vào hệ thống (CSRP: customer Synchronized Resource Planning)
  • Như vậy từ thời điểm ERP trở về trước chỉ là quản lý nội bộ doanh nghiệp, chưa quản lý tương tác giữa doanh nghiệp và đối tác bên ngoài.
  • Từ năm 2000, ERP đã tích hợp thêm các tính năng CRM & SCM, được đề xướng lên một version mới cho ERP là ERP II.

Các phương thức triển khai ERP

Big bang
Big bang là hình thức đem giải pháp ERP mới vào doanh nghiệp mình, và thay thế toàn bộ các hoạt động bằng phương pháp, phương án, cách thức, phần mềm cũ bằng hệ thống ERP mới mà doanh nghiệp đang muốn triển khai

Slam drunk
Là hình thức triển khai bằng cách thay thế một số các hoạt động, qui trình quan trọng của doanh nghiệp bằng cách áp dụng hệ thống ERP và từ từ nới rộng hệ thống ERP này ra cho các bộ phận, qui trình khác cho đến khi thành công

Franchising strategy
Franchising là mô hình triển khai cho các tập đoàn có nhiều đơn vị thành viên và nhiều ngành nghề khác nhau. Cách thức triển khai cho từng công ty thành viên với một hệ thống ERP độc lập, và sau đó sẽ kết nối các hệ thống ERP này lại với nhau để thành một hệ thống dữ liệu thống nhất.

Parallel adoption
Phương án triển khai vận hành song song đồng thời giữa 2 hệ thống, giải pháp phần mềm cũ và hệ thống ERP mới của bạn, sau khi bạn vận hành thành công hệ thống ERP mới , doanh nghiệp sẽ loại bỏ hoàn toàn các phần mềm cũ.

Phased rollout
Phương án triển khai bằng việc ngưng sử dụng giải pháp, phần mềm cũ. Sau đó thay thế bằng một hệ thống ERP mới mà quy trình triển khai và cách thức thực hiện đã được áp dụng thành công ở một công ty thành viên, hoặc bộ phận nào đó của công ty rồi.

Software-as-a-Service (SaaS)

Đây là phương án triển khai như việc thuê hệ thống ERP của bên thứ 3. Tức là một hình thức sử dụng dịch vụ phần mềm ERP trực tuyến, doanh nghiệp chỉ cần thuê và trả tiền cho số lượng người dùng sử dụng.

Lợi ích khi triển khai ERP

Theo tiêu chuẩn chung

Odoo CMS- Sample image floating

1. Tiết kiệm chi phí - Cost Saving
Phần mềm ERP cho phép doanh nghiệp sử dụng một nền tảng duy nhất thay vì sử dụng ứng dụng khác cho các bộ phận khác nhau. Phần mềm ERP giảm chi phí hành chính và hoạt động và cho phép người dùng quản lý hoạt động, ngăn chặn sự chậm trễ, chia nhỏ thông tin và giúp người dùng đưa ra quyết định nhanh hơn.

2. Tính linh hoạt - Flexibility
Phần mềm ERP mạnh mẽ, linh hoạt và có thể cấu hình được. Chúng không phải là một đề xuất một kích thước phù hợp nhưng có thể được điều chỉnh theo nhu cầu riêng của một doanh nghiệp. Hệ thống ERP cũng có thể thích ứng với nhu cầu ngày càng thay đổi của một doanh nghiệp đang phát triển, đảm bảo bạn sẽ không phải mua giải pháp mới khi nhu cầu của bạn thay đổi hoặc doanh nghiệp của bạn phát triển.

3. Quy trình nghiệp vụ hợp lý - Streamlined Business Processes
Khi doanh nghiệp phát triển, hoạt động của họ ngày càng trở nên phức tạp hơn. ERP tăng hiệu quả và năng suất bằng cách giúp người dùng điều hướng các quy trình phức tạp, ngăn chặn nhập lại dữ liệu và cải thiện các chức năng như sản xuất, hoàn thành đơn đặt hàng và phân phối. Các quy trình hợp lý, hiệu quả trong suốt.

4. Cung cấp hiệu quả và giảm lỗi - Provide Efficiency and Reduced Error
Một giải pháp ERP loại bỏ các quá trình lặp đi lặp lại và làm giảm đáng kể nhu cầu nhập thông tin theo cách thủ công. Điều quan trọng là giảm thiểu các lỗi và hệ thống ERP sẽ hợp lý hóa quy trình nghiệp vụ và dữ liệu được truyền liên tục từ một bộ phận này đến bộ phận khác.

5. Dự báo - Forecasting
Phần mềm ERP cung cấp cho người dùng và đặc biệt là người quản lý, những công cụ họ cần để tạo dự báo chính xác hơn. Vì thông tin trong ERP càng chính xác càng tốt, doanh nghiệp có thể đưa ra ước tính thực tế và dự báo hiệu quả hơn.

Lộ trình triển khai ERP

Của Simple Idea

1. Phân tich nghiệp vụ

Ở đây, bạn đưa ra yêu cầu của mình, quy trình làm việc kinh doanh của bạn và mong muốn của bạn đang cần là gì. Đội ngũ của chúng tôi sẽ ghi nhận & phân tích xác định phạm vi dự án và đề xuất các đề mục chi phí liên quan.

2. Phân tích lỗ hổng

Chúng tôi sẽ căn cứ vào quy trình của doanh nghiệp đã ghi nhận được từ bước đầu tiên, tiến hành mapping với hệ thống ERP - Odoo hiện có. Các vấn nào của doanh nghiệp phù hợp hoặc không phù hợp với hệ thống ERP. 

3.Thiết kế giải pháp

Đưa ra giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp theo tiêu chí: phù hợp thực tế tại doanh nghiệp, tiếp kiệm chi phí triển khai, định hướng chức năng tương lai, không phá vỡ quy trình chuẩn của ERP. Thuyết minh giải pháp cho doanh nghiệp thông qua sơ đồ luồng dữ liệu, tiến hành demo dạng POC (nếu doanh nghiệp có nhu cầu).

4. Thống nhất quy tắc triển khai

Xác nhận & giới hạn các phạm vi chức năng, phòng ban cần triển khai. Xây dựng đội dự án, thống nhất quy trình làm việc giữa hai bên (kiểm thử, báo cáo tiến độ,...), thống nhất cách thức triển khai, bảo trì,...

5. Lập trình, chỉnh sửa chức năng

Tiến hành chỉnh sửa các chức năng đã xác nhận. Trong quá trình chỉnh sửa sẽ làm việc với doanh nghiệp theo quy tắc thống nhất trước đó.

6. Chuyển giao và thực hiện chạy thí điểm (PILOT)

Chúng tôi sẽ chuyển giao hệ thống, đào tạo cho đội dự án và tiến hành kế hoạch chạy thí điểm với quy mô nhỏ. Việc chạy thí điểm tùy vào sự lựa chọn ban đầu của doanh nghiệp hoặc mô hình doanh nghiệp.

7. Đào tạo chung (nếu có)

Tiến hành đào tạo trên diện rộng dựa vào thống nhất trước đó (số chức năng, các phòng ban, số nhân viên tham gia). Phương thức đào tạo tùy theo thống nhất hoặc nhu cầu của doanh nghiệp phát sinh.

8. Chạy thực tế.

Tiến hành chạy thực tế trong khoảng thời gian từ 1-3 tháng để kiểm tra mức độ tương thích và độ chính xác của hệ thống.

9. Bảo trì

Tùy thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp và quy tắc bảo trì đã thống nhất, chúng tôi sẽ hỗ trợ tốt nhất để hệ không bị breaddown khi sử dụng.