Simple Idea Phiên bản 8.0-20170901

Thông tin về Simple Idea trường hợp của hệ thống, FEOS ERP.

Ứng dụng đã cài

Simple Idea Backend Theme
Theme
SI Base
Simple Idea Base
Si Inventory Extend
Si Stock
CRM
Đầu mối, cơ hội, cuộc gọi
Mạng xã hội
Thảo luận, Danh sách mail, Tin tức
Hóa đơn trực tuyến
Gửi hóa đơn và theo dõi thanh toán
Quản lý dự án
Dự án, Tác vụ
Truy lỗi
Hỗi trợ, Truy lỗi, Trợ giúp
Kế toán và Tài chính
Kế toán tài chính quản trị
Thăm dò
Tạo thăm dò, thu thập câu hỏi và in thống kê
Quản lý bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Quản lý kho
Hàng tồn, Logistic, Tồn kho
Tin nhắn tức thời
Hệ thống chat
Quản lý thu mua
Đơn mua hàng, Biên nhận mau, Hóa đơn nhà cung cấp
Thư mục nhân viên
Chi tiết Công việc, Phòng ban, Nhân viên
Chấm công
Chấm công, Điểm danh, Hoạt động
Quy trình tuyển dụng
Công việc, Tuyển dụng, Hồ sơ ứng tuyển, Phỏng vấn tuyển dụng, Thăm dò
Quản lý phép
Ngày nghỉ, chế độ phép và đề xuất phép
Theo dõi chi phí
Duyệt chi phí, lập hóa đơn
Lịch
Lịch chia sẻ và cá nhân
Odoo Live Support
Chat with the Odoo collaborators
SI KNOWLEDGE
Trình xây dựng website
Xây dựng website công ty của bạn